Klášter Vyšší Brod

Vyšebrodský klášter je od našeho penzionu vzdálen cca 48 km jízdy autem (cca 55 minut jízdy). Stačí se vydat na Holubov a Přísečnou, odtud doprava do Krumlova a pokračovat přes Větřní podél řeky k Rožmberku nad Vltavou a dál Vyššímu Brodu.

Klášter Vyšší Brod byl založen Rožmberky v roce 1259. Od zakladatele obdržel darem pozemky včetně stejnojménné osady. První mniši pocházeli z cisterciáckých klášterů z horních Rakous. Klášter měl zároveň sloužit jako rodová hrobka.

Klášter Vyšší Brod
Klášter Vyšší Brod / Foto: Wikipedie

Stejně jako nepříliš vzdálená Zlatá Koruna doplatil na nevraživost královské moci a mocným rodem Vítkovců. Po smrti Přemysla Otakara II. přišel klášter o část pozemků a byl vyplěnen. V této době získal klášter svou nepochybně nejznámnější relikvii, tzv. Závišův kříz s kouskem dřeva z Kristova kříže. Za husitských válek byl klášter znovu dobyt a vypálen. Následně bylo vybudováno jeho opevnění, které celý komplex mělo chránit před útočníky.

V druhé polovině 15. a v 16. století zdejší řeholníci hodně spopracovali se svými spolubratry ze Zlaté koruny (která byla dříve považována spíše jako mocenská konkurence, ale vzhledem k tomu, že byli v dané době součástí jednoho panství, bylo to logické). Klášter byl postupně také přestavován podle dobových potřeb.

Klášter Vyšší Brod
Klášter Vyšší Brod / Foto: Wikipedie

Vyšebrodský klášter na rozdíl od Zlaté Koruny překvapivě “přežil” osvícenské rušení klášterů Josefa II. (byl zrušen jen na krátkou dobu a rychle obnoven) a byl podruhé zrušen až komunisty počátkem padesátých let 20. století. Teprve po sametové revoluci byl obnoven.

Jeho návštěva nabízí možnost obdivovat krásu zachovalého cisterciáckého kláštera, zejména jeho interiérů, kostela, konventu, včetně bohaté knihovny. Součástí expozice v klášteře je také Poštovní muzeum.

WWW stránky Vyšebrosdkého kláštera