Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna je od našeho penzionu vzdálena cca 10 km jízdy autem. Stačí se vydat na Holubov a odtud směrem na Krumlov. Ještě před Srnínem je potřeba odbočit doleva do obce Zlatá Koruna.

Klášter Zlatá Koruna
Klášter Zlatá Koruna

Cisterciácký klášter Zlatá Koruna byl založen králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1263. Součástí darů klášteru byla i vzácná relikvie trnu z Kristovy koruny, z níž také plyne název kláštera. Cisterciácká řehole v té době patřila mezi poměrně nové “módní” typy zasvěceného života (odnož benediktinského řádu). První mniši pocházeli také jako u Vyššího Brodu z cisterciáckých klášterů z horních Rakous.

Klášter měl poměrně pohnuté osudy. Vzhledem k prvotnímu provokativnímu umístnění v těsném sousedství Vítkovských držav byl jimi po smrti krále zničen (1276). Po nějaké době byl sice klášter obnoven, ale za husitských válek jej husité dvakrát vyloupili a pak vypálili. Poté připadl Rožmberkům jako zástava a stal se součástí jejich krumlovského panství. S ním pak přešel po Eggenbery a Schwarzenbergy. V této době byl barokně přestavěn. V roce 1785 byl patentem Josefa II. zrušen.

Rozsáhlý klášterní areál sestává z velkého trojlodního kostela Nanebevzetí Panny Marie a konventu. Původně gotická stavba byla v průběhu let barokně upravena. Klášter nabízí několik prohlídkových okruhů a výstav.

WWW stránky kláštera Zlatá Koruna