Krásy Českého Krumlova

Český Krumlov je od našeho penzionu vzdálen cca 15 km jízdy autem. Stačí se vydat na Holubov a Přísečnou a odtud doprava do Krumlova. Parkování ve starém městě není snadné a doporučujeme nechat auto v novějších částech města a vydat se do centra pěšky.

Český Krumlov
Český Krumlov

Město bylo založeno Vítkovci (obecně byli nazýváni pány z Růže), resp. jedním z jejich rozrodů – pány s Krumlova v polovině 13. století. V roce 1302 přešlo do rukou (krumlovská větev Vítkovců rodu vymřela po meči) spřízněných Rožmberků, kteří Krumlov udělali centrem svých držav, tedy sídelním hradem i městem a vládli zde až do roku počátku 17. století. Město za jejich panování vzkvétalo a z tohoto období lze nalezneme mnoho dochovalých gotických a renesančních památek (jak zámek, kostely, tak i mnoho domů ve starém městě). Hrad byl ke sklonku 16. století přestavěn na renesanční zámek.

Následující vlastníci, nejprve Eggenbergové a počátkem 18. století zejména Schwarzenbergové se také snažili Krumlov a jeho okolí zvelebit. Z dob panování obou rodů vzniklo ve městě mnoho zejména barokních památek. Díky podnikavosti Schwarzenbergů rodu zažil Český Krumlov druhý rozkvět.

Český Krumlov je skutečnou perlou české městské historické architektury a dokazuje to i fakt, že byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Českému návštěvníku nepochybně nemá smysl podrobně osudy tohoto rožmberského centra představovat. Vyžití zde totiž najdou jak milovníci kultury, tak i gastronomie a vodních sportů.

Ve městě a na hradě, resp. na zámku lze nalézt významné památky gotické, renesanční i barokní. Každá z těchto epoch rozhojnila spektrum místních památek, jež současné návštěvníky právem uchvacují.

Město lze samozřejmě obdivovat jak z jeho prosluněných ulic a okenic jednotlivých přístupných památek, tak i z řeky, která se line města jako průvodce.

Toto turisticky velmi vyhledávané místo ožívá navíc jednou v roce (vždy koncem června) při tzv. Slavnostech pětilisté růže, kdy se celé staré město oděje jak mávnutím proutku do historického šatu a vzpomíná během místních slavností na romantiku a krásu zašlých starých časů.

WWW stránky města Český KrumlovWWW stránky krumlovského hradu/zámku