Vltava pro vodáky

Tok řeky Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou je vodácky nejfrekventovanějším úsekem v České republice (a zřejmě i v Evropě).

Vltava - Vyšší Brod
Vltava – Vyšší Brod / Foto: Wikipedie

Splavný úsek dolní Vltavy začíná v kempu ve Vyšším Brodě na 319. km a za cílové místo se obvykle volí Boršov nad Vltavou na 248,5 km. Celková délka tak je 70,5 km. Stupeň obtížnosti nepřesahuje WW 1.

Vltava pro vodáky
Vltava pro vodáky / Foto: Wikipedie

Za vysokou popularitu vděčí tato část dolního úseku Vltavy kromě rychlého proudu s četnými peřejkami a romantické krajiny s řadou kulturních památek také udržování stálého minimálního průtoku z přehradní nádrže Lipno II. Tento minimální průtok činí 6 m3/s a je dostatečný pro splouvání řeky v celém zmíněném úseku (jen u těžších kánoí může být problematický krátký úsek pod jezem u Herbertova). Při plánování výletu tak nejsou vodáci odkázáni na dostatečné srážky, jako je tomu v případě řady dalších českých řek. Průměrně zde projede v sezóně 1 000 až 1 500 lodí denně, ale za obzvlášť pěkného počasí o víkendech, zejména kolem svátků 5. a 6. července, může denní frekvence překročit i 2 500 lodí.

(Zdroj: Wikipedie)